ADAM I MIRA OTREMBAJesteśmy zwyczajnymi ludźmi, "którzy są pojednani z Bogiem i ludźmi, a w procesie swojego życia doświadczają przełomów i zmian,których nie mógłby dokonać nikt inny, jak tylko TEN, który jest wszystkim - Jezus Chrystus.-(mówią o sobie)

Adam i Mira Otremba wychowali się w Chrześcijańskich rodzinach. Oboje oddali swe życie Bogu w młodym wieku. Gdy Bóg powołał Adama do służby w swoim Królestwie, rozpoczął studia teologiczne, najpierw w Seminarium Kościoła Baptystów, po czym był pastorem młodzieży w Krakowie a następnie ukończył Chrześcijańską Akademie Teologiczna.

W 1972r razem z Mira ślubowali sobie miłość i wierność malzenska. Bog darował im dwóch synów ( którzy dziś wraz ze swoimi rodzinami służą w powoływaniu i budowaniu wspólnoty Kościoła w Poznaniu). Przez więcej niż 20 lat służyli jako pastorska rodzina w trzech wspólnotach i w wielu rożnych służbach.

Po zakończeniu służby lokalnej wspólnocie, Adam kontynuował swoje powołanie w roli dyrektora Fundacji "Młodzież dla Chrystusa". W tym tez czasie zrodziła się wizja i początek służby chrześcijańskiego poradnictwa. Wspólnie ukończyli szkolenia w tym zakresie i rozpoczęli niezależna służbę Poradnictwa duszpasterskiego "Świt".

Mieszkają pod Wrocławiem w "malowniczo położonym domu", który jest siedziba i miejscem służby